PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu Mgr. Petr Jelínek na stránkách zlatnictvi-jelinek.cz IČO: 60186534, sídlo Praha 8 Kobylisy, Chabařovická 1324/21 zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. 

Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých akcích, slevách apod. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.zlatnictvi-jelinek.cz Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce. Provozovatel internetového obchodu www.zlatnictvi-jelinek.cz se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům Českého státu a státní správy a výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 

Registraci údajů v systému www.zlatnictvi-jelinek.cz kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně. Kupující uzavřením smlouvy ( objednáním našich šperku v našem e-shopu www.zlatnictvi-jelinek.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. 

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě, firmě ani jinému zpracovateli osobních údajů. Práva kupujícího je možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně, nebo elektronicky na email. adrese: sperkypj@centrum.cz