REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na zboží zakoupené v naší prodejně se vztahuje záruka 24 měsíců od jeho převzetí. Záruka se vztahuje na skryté výrobní vady nebo vady materiálu. U hodinek je uvedeno v záručním listě, na jaké vady se záruka vztahuje a na jaká poškození výrobce záruku nedává. Při reklamaci hodinek musí být předložen záruční list, bez jehož doložení nelze reklamaci uznat. Zlatnictví Mgr. Petr Jelínek zodpovídá za to, že zboží má v době převzetí zákazníkem vlastnosti výslovně specifikované smlouvou nebo obvyklé. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat zejména jeho kvalitu z hlediska povrchových úprav materiálů komponentů a případných mechanických poškození (viditelné vady).

V případě, že zákazník nevytkne zjevné vady při převzetí zboží, nebude na následné reklamace zjevných vad zboží brán zřetel. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním zboží, např. oxidace, poškrábání povrchu, oděr zlacení nebo rhodiování apod. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením a mechanickým poškozením zboží, jako jsou např. deformace zboží, přetržením, rozbitím komponentů (např. kamenů), stržením závitu u náušnice atd., Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným používáním, jako jsou škrábance, vrypy, poškození matu či lesku, dále špatnou či neodbornou údržbou, neodborným zásahem. V případě, že se vady zboží vyskytnou až po převzetí zboží zákazníkem v záruční lhůtě, je zákazník oprávněn takové vady reklamovat. Reklamaci by měl zákazník uplatnit neprodleně po jejím zjištění, aby mohla být řádně posouzena a vyřízena. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího předložením originálu či kopie vydaného prodejního dokladu. V případě, že je reklamace prováděna na dálku prostřednictvím držitele poštovní licence, je kupující povinen zajistit zabalení a označení zásilky tak, aby předešel dalšímu poškození zboží během přepravy. Zákazníkovi se doporučuje pojistit zásilku na hodnotu zasílaného zboží. Zásilka zaslaná zlatnictví na dobírku nebude převzata. Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, o jakou se jedná vadu (odstranitelnou či neodstranitelnou). Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou nezpůsobenou zákazníkem, či jiným zásahem do zboží může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následujícím způsobem: Odstraní na své náklady a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamace) zjištěnou vadu. Pokud nebyla věc ještě použita, ,může kupující dle svého uvážení a možností toto zboží vyměnit. Jestliže se na opraveném zboží vyskytne stejná vada opakovaně nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat, tak prodávající vadné zboží vymění, je-li skladem, případně poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu. Po dobu vyřizování reklamace se záruka prodlužuje. Byla-li reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, začne od data vyřízení reklamace běžet nová záruční doba.

Na závěr bychom vám chtěli ještě říci, že se snažíme vycházet vstříc co nejvíce vašim přáním a požadavkům. Ať už si vyberete přímo nákup přes náš e-shop, nebo se raději rozhodnete navštívit naše kamenné obchody, doufáme, že se šperky od nás budete spokojeni a budou vám dělat radost!